Excelleren in zorg

XL in Care is gespecialiseerd in het ondersteunen van zorgaanbieders bij het bepalen en implementeren van strategisch beleid.  


Toekomstbestendige Zorg.

Veranderingen in de zorgmarkt zijn aan de orde van de dag en het einde lijkt nog niet in zicht.  De veranderingen roepen vragen op en brengen onzekerheden met zich mee, maar bieden ook kansen en mogelijkheden voor uw organisatie. 

Voor een toekomstbestendige zorg liggen de beste kansen in het verschiet voor die zorgorganisaties die er in slagen de klantgedachte centraal te stellen. 

Door te bouwen aan een klantgerichte organisatie zal uw organisatie efficiënter en effectiever zijn en zal de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid aanzienlijk verbeteren. 

Daarnaast is het belangrijk dat uw organisatie vanuit die gedachte haar doelstellingen duidelijk heeft, de onzekerheden en kansen die zich voordoen in de omgeving inzichtelijk krijgt en over voldoende organisatiekracht beschikt.


XL in Care gaat met u de uitdaging aan.

XL in Care biedt verschillende diensten aan die u helpen een toekomstbestendige zorg te realiseren. 

  • Advies XL; samen met u maken wij de kansen en mogelijkheden van uw organisatie inzichtelijk, helpen wij u de juiste keuzes te maken en begeleiden wij u desgewenst bij het implementatieproces.
  • Training XL; praktijkgerichte training of op maat gesneden incompany workshops voor u en uw teamleden.
© XL in Care  2017